கோவையில் சீன கொடியை கிழித்து, சீன போனை உடைத்த பாஜகவினர்


கோவையில் பாஜகவினர் சீனக் கொடிய கிழித்து, அந்நாட்டுக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினர்

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.