சீனாவுடன் நடத்தப்படும் பேச்சுகளின் பலன் என்ன? மக்களுக்கு விளக்கவேண்டும்.. – காங்கிரஸ் கேள்வி..


சீனாவுடன் நடத்தப்படும் பேச்சுகளின் பலன் என்ன? என காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் சுர்ஜிவாலா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.