சீனா முப்படைகளின் பலம் என்ன..? ஓர் ஒப்பீடு India China Border Tension security force comparison san – News18 Tamil

இந்தியாவிடம் 4,426 டாங்கிகளும், சீனாவிடம் 7760 டாங்கிகளும் உள்ளன. இந்தியாவிடம் 5681 கவச வாகனங்களும், சீனாவிடம் 6 ஆயிரம் கவச வாகனங்களும் உள்ளன.(File Image)

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.