சீன எல்லையில் ராணுவம் தயார்நிலையில் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தல்


எல்லையில் ராணுவம் தயார்நிலையில் இருக்குமாறு முப்படை தளபதிகளுடன் நடந்த ஆலோசனைக்கு பிறகு மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.