செஸ் ஒலிம்பியாட்: புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து; 18 குழுக்கள் அமைப்பு!

செஸ் ஒலிம்பியாட் – 2022 போட்டி நடத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் அகில இந்திய சதுரங்க கூட்டமைப்புக்கு இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published.